«

»

Úno 22

Možnost žádat o finanční podporu z Fondu Mobility

Termín pro podání žádostí o podporu z Fondu Mobility na zahraniční oddělení  je 15. března 2017.

Všechny informace, odkazy, postupy a formuláře najdete na odkazech dole – s tím rozdílem, že vy podáváte žádost na zahraniční oddělení fakulty ve shora uvedeném termínu

Pokyny pro žadatele: http://www.cuni.cz/UK-380.html

Formuláře ke stažení: https://www.cuni.cz/UK-247.html