«

»

Bře 15

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ERASMUS+

běrové řízení pro stud. pobyty v rámci programu Erasmus+ na katedře tělesné výchovy

Místo: PedF UK Brandýs nad Labem

Datum a čas: středa 22. března 2017 v 10,00 hod

 

Podmínky výběrového řízení:  do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří mají ukončený alespoň první ročník a plní bezproblémově studijní povinnosti.

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

  • prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém jazyce (ústně i písemně)
  • zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba vyučovaných programů na partnerské univerzitě (ve shodě se studijním oborem)
  • výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků + studijní průměr v posledním roce studia