«

»

Lis 16

Atletika – zápočty

Náhradní termíny pro plnění zápočtových požadavků pro Atletiku I a Atletiku II :

– 18. 11.  v 11:00 h.

–  24. 11.  ve 12:00 h. studenti, kteří nebudou mít k tomuto datu zápočtové požadavky splněny, musí si Atletiku I či II zapsat v příštím ak. roce.