PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.

Konzultační hodiny, zkoušky,  zápočty, kontakt, aktuality, upozornění, info

TERMÍNY ZKOUŠENÍ, ZÁPOČTŮ, KONZULTACÍ A DALŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA KATEDŘE podle rozpisu na KTV, dále kdykoliv prostřednictvím mailu martin.dlouhy@pedf.cuni.cz – nebo event. po tel. konzultaci 776/895210.

 

ROZVRH – ZS 2017/2018:

Důležité upozornění:

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA:

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY DENNÍHO STUDIA:

 

Výsledky testu z didaktiky školní TV 20.12.2017: 3.r. TVS:

Ve výše uvedeném termínu bohužel relevantně neuspěli tito níže uvedení:

Sláčíková, Šebková, Chaluš, Kos, Šulčíková a Hrdina

Výsledky testu z didaktiky TV 30.4. 2018 I.st. ZŠ (min. hranice úspěšnosti je 75 %):

USPĚLI:

Výborně: Suchánková, Jindrová, Betkowská, Ježilová, Štychová, Korecová, Křížková.

Velmi dobře: Babková, Fischerová, Ridzoňová, Morávková, Modrochová.

Dobře: Neužilová, Nosálová, Ratajová, Michalová, Rakovanová, Virtová, Janotová, Smolíková.

NEUSPĚLI: Šimůnková, Šubrtová, Nováková, Humhalová, Žáčková, Macháčková, Štinglová, Čejková, Patta, Kubincová, Velebilová, Krylová, Horáková, Wernerová, Ludvíková, Solčanská, Čanigová, Vaněčková, Šilarová, Ambrožová, Stoupencová, Švarcbachová.

další termíny – viz zkouškové období.

Výsledky testu z didaktiky TV 30.4. 2018 I.st. ZŠ – spec. TV (min. hranice úspěšnosti je 75 %):

Muráriková, Landová, Hašková, Jinochová, Panáčková, Zlevorová,Jelínek, Svobodová – všichni 1 gratuluji!!

Výsledky testu z didaktiky TV 28.5. 2018 I.st. ZŠ (min. hranice úspěšnosti je 75 %):

USPĚLI:

Výborně: Žáčková, Šimůnková, Čanigová, Wernerová, Solčanská, Trutnovská, Turková, Švarcbachová, Pospíšilová, Šebestová, Luňáková, Nováková, Kuželková

Velmi dobře: Rechnerová, Šebelová, Vaněčková, Chládková, Dubová, Caisová, Bartůňková

Dobře: Humhalová, Samková, Cidlinský

NEUSPĚLI: Drobná, Horáková, Plachá, Rohanová, Sieglová, Boliková, Lešková

Výsledky testu z didaktiky TV 11.6. 2018 I.st. ZŠ KS + PS (min. hranice úspěšnosti je 75 %):

USPĚLI:

Výborně: Patta, Kašičková, Ratajová, Rakovanová, Michalová, Macháčková, Stoupencová, Velebilová, Baumruková, Šimíková, Siegelová, Šteyer, Beránková, Lešková, Hrušková, Ludvíková, Šilarová, Nováková M., Schreierová, Šubrtová, Čejková, Plavcová, Kubincová, Štinglová, Klímová, Kryllová, Prchalová, Drobná, Janotová E. (nenašel jsem ji v SIS)

Velmi dobře:Vodrážková, Ambrožová, Slabá, Šveršič, Řeháková,

Dobře: Pokorná

NEUSPĚLI: Horáková, Prchalová, Sedlářová, Nováková Eliška

Výsledky testu z didaktiky TV 26.6. 2018 I.st. ZŠ KS + PS (min. hranice úspěšnosti je 75 %):

USPĚLI:

Výborně: Horáková, Sedlářová, Nováková Eliška,

Velmi dobře: Rohanová, Repčáková, Bubeliny

Dobře: Samková, Plachá, Vitásková

 

TERMÍNY konzultací v září 2018:
3.9. 9 – 10h. Brandýs

5.9. 13 – 14h Praha
10. 9. Praha 12 – 13h

13.9. 10 – 11h. Brandýs
17.9. 9-10h. Brandýs

17.9. 10 – 10:30h. Brandýs
24. a 27. 9. 10 – 11h. Brandýs

TERMÍNY kurzů 2018:
1. – 5. 10.2018 Nymburk – kurz bruslení a ledního hokeje

Termíny dovolené:

9. – 20.7.2018; 30.7. – 31.8.2018.

Služba na KTV PedF v Rettigové:

23. – 27. 7. 2018.

Studium – rozšiřující:

Studium – dálková forma:

Výsledky z testu DIDAKTIKY TV:

Uspěli:

Výborně – Trsková, Vokatá, Šilhavá, Macková, Bičíková, Jánošková

Velmi dobře – Belingerová, Eislerová, Truhlářová, Agossa, Kelblová

Dobře – Konvalinková, Rendlová, Švecová,

Neuspěli – Klímová, Kašičková

 

Studium – denní forma:

 

  • Podrobnosti viz SIS
  • UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
    Sledujte vypsané termíny zkoušek, zápočtů, konzultačních hodin a další přítomnosti na ktv (viz web ktv – členové – Dlouhý – info). Vzhledem k NADSTANDARDNÍMU množství všech vypsaných termínů, upozorňuji proto s předstihem studenty, že již žádné další dodatečné termíny vypisovány nebudou.
  • UPOZORŇUJI TÉŽ, ŽE TERMÍNY I MÍSTO KONZULTAČNÍCH HODIN APOD. SE MOHOU Z OBJEKTIVNÍCH – ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ STÁTNIC, OBHAJOB, PROMOCÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, NEMOCI NEBO TECHNICKÝCH A JINÝCH ZÁSADNÍCH PŘÍČIN ZMĚNIT, PROTO JE BEZPODMÍNEČNOU POVINNOSTÍ STUDENTŮ SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ EVENT. ZMĚNY TERMÍNŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ NA INFO STRÁNKÁCH A AKTUALITÁCH (WEB KTV – ČLENOVÉ – DLOUHÝ -INFO)!

– Aktuální informace a změny jsou doplňovány průběžně!!
– Sledujte průběžně možné změny – event. změna termínu vyhrazena!

  •  Konzultovat je nadstandardně i možné (nejen v případě event. nepřítomnosti) jindy než ve stanovenou dobu v konzultačních hodinách apod. prostřednictvím např. mailu – event. telefonu viz výše a příp. dle individuální domluvy.
  • e-mail: martin.dlouhy@pedf.cuni.cz
  • tel.: 776895210

martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

221 900 671 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

Odborný asistent na KTV

Odborné zaměření

Didaktika TV
Didaktika a praxe vyučování TV
Sebeobrana
Úpoly

Motoricko – funkční příprava v TV

Ostatní

– Instruktor bojového umění Shaolin Kung Fu – viz Si-fu (Mistr) P. Kala (CR) resp. Si-Gung (Velmistr) Chen Shi Hong (CHI)
– Jmenovaný člen komise obhajob a SZZk Bc., Mgr., PhDr.
– Člen České kinantropologické společnosti, kinatropolog, sindefendolog
– Certifikát ,,Obecná problematika soudního znalectví pro soudní znalce“ (následně pro obor: Sport – se zvláštní specializací: Sebeobrana, Kinatropologie) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v r. 2010
– Citační zmínka – uveden v mezinárodní životopisné encyklopedie osobností České republiky – Who is Who in CR od r. 2010
– Bývalý dlouholetý člen sportovní zkušební komise pro bojová umění České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ČR

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách v ČR (ve vybraném regionu )
Analyzovat úroveň pohybových aktivit žáků ve vybraném regionu na ZŠ a prostřednictvím metod ankety, dotazníku či rozhovoru apod. identifikovat současný stav z hlediska zainteresovanosti (zaangažovanosti) dětí k pohybovým aktivitám včetně determinant, které tento vztah ovlivňují. Výsledky výzkumného šetření poskytnou objektivní interpretaci a reflexi školám i rodičům – a mohou přispět k řešení problematiky současného globálního negativního trendu pohybové inaktivity resp. hypokineze žáků z hlediska optimalizace jejich tělesné zátěže.
dip Didaktika Karate a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Karate z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Karate vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Aikido ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Aikido z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných elementárních technik Aikido vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Kung fu ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Kung Fu z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Kung Fu vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Judo a jeho aplikace do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Judo z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout soubor vybraných elementárních technik Judo vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip
bach Úpoly v tělesné výchově na SŠ ve vybraném regionu
Analyzovat a popsat současný stav výuky úpolů v tělesné výchově na SŠ ve zvoleném regionu. Metodou např. řízeného rozhovoru, dotazníku a analýzy dokumentů charakterizovat, resp. vyhodnotit obsah výuky úpolů v rámci tělesné výchovy v daném regionu.