PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.

Konzultační hodiny, zkoušky,  zápočty, kontakt, aktuality, upozornění, info

TERMÍNY ZKOUŠENÍ, ZÁPOČTŮ, KONZULTACÍ A DALŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA KATEDŘE podle rozpisu na KTV, dále kdykoliv prostřednictvím mailu martin.dlouhy@pedf.cuni.cz – nebo event. po tel. konzultaci 776/895210.

 

ROZVRH – ZS 2017/2018:

Důležité upozornění:

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA:

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY DENNÍHO STUDIA:

Výsledky testu z HSTK 19.11. 2018 studenti TV (min. hranice úspěšnosti je 75 %, tj. 12b – 1, 11b – 2, 10 – 9b – 3):

Uspěli:

Výborně – Gartnerová, Kavalová, Kofroň, Kordíková, Pertlíková, Vildová, Závěrková

Velmi dobře – Bártová, Budková, Bucharová, Hussar, Macák, Slivková, Svobodová, Šmejc, Švarc, Uher, Utíkalová

Dobře – Bacílková, Hejduk, Hošek, Kleinerová, Koníř, Kupilík, Merkl, Rakovič, Schromová, Stanko, Vighová

Neuspěli – Borovičková, Gyárfás, Gašparovič, Klíma, Knížetová, Máchal, Mikule, Polončík, Šťastný,  Vaško, Mach.

 

TERMÍNY konzultací v ZS 2018/2019:

1. týden, pondělí, 11:30h – 12:30h, Brandýs

2. – 12. týden , pondělí: 11:30 – 12:30h. Brandýs
7. – 9. týden , pondělí: 8:50 – 9:50h. Brandýs

1. – 6. týden , čtvrtek: 8:50 – 9:50h. Brandýs

9. – 12. týden , čtvrtek: 11:30 – 12:30h. Brandýs

 

 

 

Studium – rozšiřující:

Studium – dálková forma:

Výsledky z testu DIDAKTIKY TV:

Uspěli:

Výborně –

Velmi dobře –

Dobře –

Neuspěli –

 

Studium – denní forma:

 

  • Podrobnosti viz SIS
  • UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
    Sledujte vypsané termíny zkoušek, zápočtů, konzultačních hodin a další přítomnosti na ktv (viz web ktv – členové – Dlouhý – info). Vzhledem k NADSTANDARDNÍMU množství všech vypsaných termínů, upozorňuji proto s předstihem studenty, že již žádné další dodatečné termíny vypisovány nebudou.
  • UPOZORŇUJI TÉŽ, ŽE TERMÍNY I MÍSTO KONZULTAČNÍCH HODIN APOD. SE MOHOU Z OBJEKTIVNÍCH – ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ STÁTNIC, OBHAJOB, PROMOCÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, NEMOCI NEBO TECHNICKÝCH A JINÝCH ZÁSADNÍCH PŘÍČIN ZMĚNIT, PROTO JE BEZPODMÍNEČNOU POVINNOSTÍ STUDENTŮ SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ EVENT. ZMĚNY TERMÍNŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ NA INFO STRÁNKÁCH A AKTUALITÁCH (WEB KTV – ČLENOVÉ – DLOUHÝ -INFO)!

– Aktuální informace a změny jsou doplňovány průběžně!!
– Sledujte průběžně možné změny – event. změna termínu vyhrazena!

  •  Konzultovat je nadstandardně i možné (nejen v případě event. nepřítomnosti) jindy než ve stanovenou dobu v konzultačních hodinách apod. prostřednictvím např. mailu – event. telefonu viz výše a příp. dle individuální domluvy.
  • e-mail: martin.dlouhy@pedf.cuni.cz
  • tel.: 776895210

martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

221 900 671 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

Odborný asistent na KTV

Odborné zaměření

Didaktika TV
Didaktika a praxe vyučování TV
Sebeobrana
Úpoly

Motoricko – funkční příprava v TV

Ostatní

– Instruktor bojového umění Shaolin Kung Fu – viz Si-fu (Mistr) P. Kala (CR) resp. Si-Gung (Velmistr) Chen Shi Hong (CHI)
– Jmenovaný člen komise obhajob a SZZk Bc., Mgr., PhDr.
– Člen České kinantropologické společnosti, kinatropolog, sindefendolog
– Certifikát ,,Obecná problematika soudního znalectví pro soudní znalce“ (následně pro obor: Sport – se zvláštní specializací: Sebeobrana, Kinatropologie) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v r. 2010
– Citační zmínka – uveden v mezinárodní životopisné encyklopedie osobností České republiky – Who is Who in CR od r. 2010
– Bývalý dlouholetý člen sportovní zkušební komise pro bojová umění České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ČR

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách v ČR (ve vybraném regionu )
Analyzovat úroveň pohybových aktivit žáků ve vybraném regionu na ZŠ a prostřednictvím metod ankety, dotazníku či rozhovoru apod. identifikovat současný stav z hlediska zainteresovanosti (zaangažovanosti) dětí k pohybovým aktivitám včetně determinant, které tento vztah ovlivňují. Výsledky výzkumného šetření poskytnou objektivní interpretaci a reflexi školám i rodičům – a mohou přispět k řešení problematiky současného globálního negativního trendu pohybové inaktivity resp. hypokineze žáků z hlediska optimalizace jejich tělesné zátěže.
dip Didaktika Karate a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Karate z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Karate vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Aikido ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Aikido z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných elementárních technik Aikido vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Kung fu ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Kung Fu z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Kung Fu vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Judo a jeho aplikace do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Judo z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout soubor vybraných elementárních technik Judo vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip
bach Úpoly v tělesné výchově na SŠ ve vybraném regionu
Analyzovat a popsat současný stav výuky úpolů v tělesné výchově na SŠ ve zvoleném regionu. Metodou např. řízeného rozhovoru, dotazníku a analýzy dokumentů charakterizovat, resp. vyhodnotit obsah výuky úpolů v rámci tělesné výchovy v daném regionu.