PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.

Konzultační hodiny, zkoušky a zápočty, kontakt, aktuality, info

TERMÍNY ZKOUŠENÍ, ZÁPOČTŮ, KONZULTACÍ A DALŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA KATEDŘE podle rozpisu na KTV, dále kdykoliv prostřednictvím mailu martin.dlouhy@pedf.cuni.cz – nebo event. po tel. konzultaci 776/895210.

 

ROZVRH – LS 2016/2017:

Důležité upozornění

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA:

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY DENNÍHO STUDIA:

Výsledky testu z Didaktiky TV z 15.5. (podmínka splnění – 3/4 % testu správně, tj. 12b max., 8b min).

Splnili: VÝBORNĚ – Czafíková, Pichlová, Pilátová, Slívová, Škachová, Konůpková, Kopecká Lucie, Kopecká Alena, Švihnosová, Plzáková, Dvořáková, Dudlová, Košátková, Moravcová, Němcová, Němečková, Nováková, Tzaskaliková, Vancová, Hellerová, Richterová Jana, Czafíková, Mocová, Štychová, Zimová, Kubenová,Kubrichtová, Štychová, Laubová

VELMI DOBŘE: Kociánová, Opltová, Baarová, Tomečková, Opalecká Študentová, Urválková, Vaněčková, Fifernová, Zápotocká

DOBŘE: Poláková, Rauchová, Hrubantová, Radová, Šlégrová, Tocháčková, Obermajerová, Kvasničková, Mervartová

NEUSPĚLI: Kuprová, Rosecká, Slavíčková, Richterová Denisa, Rollová, Havránková, Drahošová

 

 

 

TERMÍNY ZKOUŠEK V LS 2016/2017: Předběžně

13.6. Brandýs, 10:30 – 11:30 h.

19.6. Brandýs, 11 – 12 h.

26.6. Brandýs, 15 – 16 h.

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období  LS 2016/2017

22.5. Brandýs, 11 – 12 h.

29.5 – 2.6. SZZ

7.6. Praha, Rettigova, 13 – 14 h.

13.6. Brandýs, 11:30 – 12:30 h.

19.6. Brandýs, 10 – 12 h.

26.6. Brandýs, 14 – 15 h.

3.7. Brandýs, 11:45 – 12:45 h.

 

Studium – rozšiřující:

Studium – dálková forma:

Studium – denní forma:

 

 

 

 

 

  • Podorobnosti viz SIS
  • UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
    Sledujte vypsané termíny zkoušek, zápočtů, konzultačních hodin a další přítomnosti na ktv (viz web ktv – členové – Dlouhý – info). Vzhledem k NADSTANDARDNÍMU množství všech vypsaných termínů, upozorňuji proto s předstihem studenty, že již žádné další dodatečné termíny vypisovány nebudou!
  • UPOZORŇUJI TÉŽ, ŽE TERMÍNY I MÍSTO KONZULTAČNÍCH HODIN APOD. SE MOHOU Z OBJEKTIVNÍCH – ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ STÁTNIC, OBHAJOB, PROMOCÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, NEMOCI NEBO TECHNICKÝCH A JINÝCH ZÁSADNÍCH PŘÍČIN ZMĚNIT, PROTO JE BEZPODMÍNEČNOU POVINNOSTÍ STUDENTŮ SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ EVENT. ZMĚNY TERMÍNŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ NA INFO STRÁNKÁCH A AKTUALITÁCH (WEB KTV – ČLENOVÉ – DLOUHÝ -INFO)!

– Aktuální informace a změny jsou doplňovány průběžně!!
– Sledujte průběžně možné změny – event. změna termínu vyhrazena!

  •  Konzultovat je samozřejmě možné (nejen v případě event. nepřítomnosti) také jindy než ve stanovenou dobu v konzultačních hodinách apod. prostřednictvím např. mailu – event-telefonu a příp. dle individuální domluvy.
    e-mail: martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

221 900 671 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

Odborný asistent na KTV

Odborné zaměření

Didaktika TV
Didaktika a praxe vyučování TV
Sebeobrana
Úpoly

Ostatní

– Instruktor bojového umění Shaolin Kung Fu – viz Si-fu (Mistr) P. Kala (CR) resp. Si-gun (Velmistr) Chen Shi Hong (CHI)
– Jmenovaný člen komise obhajob a SZZk Bc., Mgr., PhDr.
– Člen České kinantropologické společnosti, kinatropolog, sindefendolog
– Certifikát ,,Obecná problematika soudního znalectví pro soudní znalce“ (následně pro obor: Sport – se zvláštní specializací: Sebeobrana, Kinatropologie) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v r. 2010
– Citační zmínka – uveden v mezinárodní životopisné encyklopedie osobností České republiky – Who is Who in CR od r. 2010
– Člen sportovní zkušební komise pro bojová umění České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ČR

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách v ČR (ve vybraném regionu )
Analyzovat úroveň pohybových aktivit žáků ve vybraném regionu na ZŠ a prostřednictvím metod ankety, dotazníku či rozhovoru apod. identifikovat současný stav z hlediska zainteresovanosti (zaangažovanosti) dětí k pohybovým aktivitám včetně determinant, které tento vztah ovlivňují. Výsledky výzkumného šetření poskytnou objektivní interpretaci a reflexi školám i rodičům – a mohou přispět k řešení problematiky současného globálního negativního trendu pohybové inaktivity resp. hypokineze žáků z hlediska optimalizace jejich tělesné zátěže.
dip Didaktika Karate a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Karate z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Karate vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Aikido ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Aikido z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných elementárních technik Aikido vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Didaktika výuky Kung fu ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Kung Fu z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Kung Fu vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip Judo a jeho aplikace do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
Představit a chrakterizovat Judo z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout soubor vybraných elementárních technik Judo vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.
dip
bach Úpoly v tělesné výchově na SŠ ve vybraném regionu
Analyzovat a popsat současný stav výuky úpolů v tělesné výchově na SŠ ve zvoleném regionu. Metodou např. řízeného rozhovoru, dotazníku a analýzy dokumentů charakterizovat, resp. vyhodnotit obsah výuky úpolů v rámci tělesné výchovy v daném regionu.