Mgr. Zdeňka Engelthalerová

Konzultační hodiny, kontakt

KH ve zkouškovém období:

 

16.5.  pondělí   14:00 – 16:00  Rettigova

19.5. čtvrtek       10:00 – 12:00 Rettigova

23.5. pondělí 11:30 – 13:00  Brandýs

14.6. úterý  10:00 – 12:00 Brandýs

 

další dle individuální domluvy:
zdenka.engelthalerova@pedf.cuni.cz

tel: 604681034

 

Plánovaná nepřítomnost:

7. – 11.3.  dovolená

28. 5. – 10.6.  letní kurzy

27.6. – 1.7.     letní kurz

4.7. – 5.8.   dovolená

18. 8. – 26.8.  letní kurzy

28.8. – 1.9.     atleticko herní kurz

 

Formulář pro letní kurz VODA ZŠ 27.6.-1.7.2016: https://docs.google.com/forms/d/1j5Vl-neXTHIgHILVvikqq2xAE47RYHl_CZ9M88QVom0/edit#

Formulář pro letní kurz VODA 17.8.-21.8.2016: https://docs.google.com/forms/d/1tH-eb9sEFHQaZwge21DNWNr9LN8HVV6nXokIsyRmHvg/edit#

Témata diplomových  a bakalářských prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip Atletické činnosti v MŠ
Vytvořit a otestovat projekt, jehož cílem je nácvik atletických dovedností a rozvoj pohybových schopností dětí předškolního věku.
dip Úroveň atletických dovedností dětí mladšího školního věku
Pomocí motorických testů zjistit úroveň atletických dovedností dětí mladšího školního věku a pokusit se naměřené výsledky porovnat s testováním z dřívějších let.
dip Výuka atletiky na I.stupni ZŠ
Cílem práce je analýza výuky atletiky na I.stupni ZŠ (ve vybraném regionu) a vypracovat možný postup při nácviku vybrané disciplíny.
bach Koordinační basketbalová příprava
Pokusit se o přehled, popis a zásobník cviků, které by měly zvýšit úroveň koordinačních schopností basketbalistů.
bach Stimulace rovnovážných koordinačních schopností v MŠ
Cílem práce je zmapovat obsah rozvoje rovnovážných koordinačních schopností v MŠ a popsat možnosti jejich další stimulace.
bach Stimulace rytmických koordinačních schopností v MŠ
Cílem práce je zmapovat obsah rozvoje rytmických koordinačních schopností v MŠ a popsat možnosti jejich další stimulace.