PaedDr. Ladislav Pokorný

Konzultační hodiny, kontakty

KH o prázdninách

16.7.   10:00 – 11:00 Rettigové

17.7.   12:00 – 13:00 Brandýs

19.7.    11:00 – 12:00 Retigové

23.7     10:00 – 11:00 Brandýs

29.8.   10:00 – 11:00  Brandýs

30.8.   10:00 -11:00 Brandýs

pok.lad@email.cz

602 860 036, 221 900 674 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

Vedoucí oddělení sportovních her

Odborné zaměření

Sportovní hry – házená, volejbal, florbal, fotbal, tenis.
Bruslení, lední hokej, rychlobruslení.
Sportovní masáže, traumatologie, první pomoc, TV lékařství

Ostatní

Člen výboru VŠSK – předseda
Člen komise florbalu ČAUS
Člen realizačních týmů světových univerziád a akademických mistrovství světa ve florbalu
Trenér reprezentačních výběrů UK v ledním hokeji a ve florbale, futsalu a házené žen

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip Házená ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na víceletých gymnáziích
Zmapovat výuku házené v tělesné výchově ne 2. supni základních škol a na víceletých gymnáziích ve vybraném regionu a porovnat ji. Navrhnout model výuky házené, vhodný pro tuto věkovou úroveň a ověřit jej v pedagogické praxi.
dip In-line bruslení jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji.
Zmapovat využívání in-line bruslení v letní příprave týmů ledního hokeje na různých úrovních výkonnosti. Na základě získaných informací vytvořit tréninkový plán pro vybraný tým a ověřit jej v tréninkové praxi.
dip Rozvoj základních dovedností herního charakteru u dětí mladšího školního věku
Cílem práce je charakterizovat základní dovednosti pohybových a sportovních her, navrhnout metodiku jejich rozvoje v mladším školním věku a ověřit ji v pedagogické praxi.
dip Výuka florbalu na základní škole
Zmapovat výuku florbalu na základních školách ve vybraném regionu a na základě poznatků vytvořit návrh modelu výuky florbalu a ověřit jej v pedagogické praxi.
bach Lední hokej žen a jeho specifika
Charakterizovat lední hokej žen z pohledu jeho odlišností od ledního hokeje mužů, postihnout specifika ženského hokeje z pohledu pravidel, anatomicko-fyziologických zvláštností, sportovního tréninku, objemu a intenzity zátěže, systému soutěží apod.
bach Trénink brankáře v házené
Cílem bakalářské práce je zmapovat metody, formy a obsah tréninku brankářů v házené v týmech různé výkonnostní úrovně. Na základě zjištěných informací navrhnout model tréninku brankáře v házené pro vybranou věkovou kategorii a ověřit jej v praxi. (Zadáno)
bach Veřejné bruslařské školy
Zmapování výuky bruslení ve veřejných bruslařských školách ve vybraném regionu. Porovnání metodik výuky bruslení na těchto školách a návrh optimálního modelu výuky bruslení vhodného pro použití ve veřejných bruslařských školách a jeho ověření v praxi.
bach Výuka bruslení u dětí předškolního věku
Zmapovat výuku bruslení u dětí předškolního věku v různých vzdělávacích zařízeních ( veřejné brusleřské školy, kluby ledního hokeje, krasobruslení a rychlobruslení, individuální výuka rodiči či osobními trenéry na zimních stadionech ). Na základě poznatků a rozboru dostupné literatury navrhnout model výuky bruslení pro tuto věkovou kategorii a ověřit jej v praxi.
bach Způsoby realizace útočné fáze hry v ledním hokeji na různé úrovni výkonnosti.
Zmapovat způsoby realizace útočné fáze hry v ledním hokeji od založení útoku až po jeho zakončení u týmů na různé výkonnostní úrovni, porovnat je a zhodnotit jejich úspěšnost. Zdůvodnit jejich použití, klady a zápory.