PaedDr. Irena Svobodová

 

Konzultační hodiny, kontakt

Konzultační hodiny ve zkouškovém období –  LS 2017/18 – Brandýs:

pondělí – 3.9. –  9,30 – 10,30 hod.

čtvrtek – 6.9. – 9,00 – 10,00 hod.

středa 12.9. – 9,00 – 10,00 hod.

pondělí – 17.9. – 9,00 – 10,00 hod.

středa – 19.9. – 9,00 – 10,00 hod.

úterý – 25.9. – 9,30 – 10,30 hod.

Nutno aktuálně sledovat stránky KTV.

V termínu 9.6 – 16.6 2018 – nepřítomna – kurz Poříčí

irena.svobodova@pedf.cuni.cz

221 900 675 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

odborný asistent KTV

školitel Instruktora plavání

garant CŽV

Odborné zaměření

Plavecké sporty

Ostatní

Odkaz na splnění požadavků „Instruktor plavání“ – závěr.zkoušky Instruktor plavání

Poznámky:
– Seminární práce je v rozsahu 5 stran (úvodní, 3 strany k tématu zadání, literatura)
– Seminární práce je zasílána elektronicky na adresu:irena.svobodova@pedf.cuni.cz,až poté pokud student bude mít splněny veškeré náležitosti mu bude zapsán zápočet.

—————————————————————–

Plavání – studijní literatura.

1.Bělohlávek, J., Hofer, Z. Organizace a rozhodování plaveckých závodů. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1997. 72 s. ISBN 80-184-373-3.

2.Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994

3.Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007

4.Čechovská, I. – Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008

5.Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993

6.Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003

7.Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991

8.Karger, P. – Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007

9.Miler, T.a kol. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007

10.Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů.(aktualizované)

11.Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.

12.Counsilman,J.E. Závodní plavání.Praha: Olympia 1974

Témata diplomových  a bakalářských prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip
Porovnání výsledků plavců vysokoškoláků na závodech Vysokoškolské ligy v posledních čtyřech letech.
Cílem práce je porovnávání výsledků VŠ plavecké ligy v jednotlivých ročnících a kolech a to nejen z hlediska dosažených časů, ale i z hlediska vývoje výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínách, jakož i u jednotlivých závodníků.
dip Plavecká lokomoce realizovaná dítětem v rámci plavecké výuky škol.
Cílem práce je zmapování typických pohybů dítěte v určitém věku při plavecké výuce a provést analýzu, které pohyby je možo z hlediska věku tolerovat a které je nutno odstraňovat.
bach

Diagnostika plavecké výkonnosti za uplynulých čtyřiceti letech na OH v jednotlivých plaveckých disciplínách.


Práce se zaměří na porovnání výsledků  prvních tří závodníků plavců v jednotlivých disciplínách na OH za posledních čtyřicet let a provede analýzu změn výkonnosti z hlediska dosažených časů, z hlediska vývoje výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínách, jakož i u jednotlivých závodníků.
bach  Volba plaveckého způsobu a nejčastěji se vyskytující chyby při plavání u uchazečů o studium na Pedagogické fakultě UK.
Úkolem práce je vyhodnocení záznamů  přijímacích zkoušek z plavání za poslední tři roky a zjistit, který plavecký způsob si adepti o studium na PedF nejčastěji volí a jakých chyb se dopouštějí.