SZZ – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium následné magisterské (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

otázky ke SZZ - navaz.Mgr. otázky ke SZZ - navaz.mag.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium následné magisterské

Druh zkoušky: ústní zkouška

Doporučená literatura