Pohybové dovednosti dětí II pro specializaci TV

Předmět:

Kód předmětu:
Obor:
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:
1. Teoretické základy atletických disciplín:
– běhů
– startů
– skoku vysokého a dalekého
– hodu míčkem2. Nácvik atletických dovedností dětí předškolního věku.
3. Rozvoj pohybových schopností prostřednictvím atletických dovedností.
4. Metodické postupy nácviku aletických dovedností dětí předškolního věku.
5. Využití a zaměření drobných a atletických her.

Doporučená literatura

Seznam literatury

Válková,H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex,1992.
Vindušková,J.,Kaplan,A., Metelková,T. Atletika. Praha: Svoboda,1998.
Růžička,L. Didaktika atletiky pro studijící učitelství
základních škol. Praha: UK, 1992.
Růžička,L. Atletika v ČASPV. Praha: ČASPV, 2004.
Bartůněk,D., Kaplan,A., Neumann,J. Skáčeme, běháme a hrajeme si
na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.
Perič,T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada, 2004.
Pravidla atletiky. Olympia, 2006.
Časopis TVSM
www.atletika.cz
Dostál,E.,Velebil,V. Didaktika školní atletiky. Praha: UK,1991.