Praxe V

Předmět:

Kód předmětu:
Obor:
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:
PopisHodnocení zadaného didaktického výstupu.

Doporučená literatura

Rámcový program pro předškolní vzdělávání.
HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.Praha : Portál, 2000.
DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy.Praha : UK Pedf, 2000.
DVOŘÁKOVÁ, H. K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole.
RAABE: Vedení mateřské školy – kapitoly k TV.
RAABE: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. – kap. k TV.
MÁČEK, MÁČKOVÁ.Fyziologie tělesných cvičení.Praha : ONYX, 1995.
KUČERA, DYLEVSKÝ a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha : Grada, 1996.
LAUPER,R. (2007) Dítě od hlavy až k patě v pohybu: Pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky. Olomouc: Poznání. ISBN 978-80-86606-67-5
LARSEN, Ch. (2010) Držení těla: analýza a způsoby zlepšení. Olomouc: Poznání.
ISBN 978-80-86606-93-4
DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova v mateřské škole.Praha : Naše vojsko, 1989.
HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2000.
HÁJKOVÁ, J., VEJRAŽKOVÁ, D. Základní gymnastika. Praha: Karolinum 1994.
DVOŘÁKOVÁ, H. Základní motorika. Praha : UK PedF, 2001.
ČERMÁK, CHVÁLOVÁ, BOTLÍKOVÁ. Záda už mě nebolí., 4. vydání. Praha : Vašut, 1999.
MATOUŠOVÁ, M. a kol. Zdravotní tělesná výchova I.Praha : ČASPV, 1992.
MATOUŠOVÁ, KYRALOVÁ. Zdravotní tělesná výchova II.Praha : ČASPV, 1995.
DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si.Olomouc : Hanex 1995.
PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami.Praha : Portál, 2000.
BOROVÁ, B. Míče a míčky.Praha : Portál, 2001.
BOROVÁ, TRPIŠOVSKÁ, SKOUMALOVÁ, SMEJKALOVÁ. Cvičíme s malými dětmi. Praha : Portál, 1998.
MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.
Pedagogická a psychologická literatura.