Teorie a didaktika sportu

Předmět:

Kód předmětu:  OB2320170
Obor: TVS
Druh zkoušky: ústní
Typ studia:  prezenční
Okruhy otázek:1. Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu2. Sportovní výkon a jeho struktura3. Sportovní trénink – systém, struktura, cíle, úkoly, složky

4. Kondiční příprava

5. Technická příprava

6. Taktická příprava a motorické učení

7. Psychologická příprava

8. Zatížení – charakteristika

9. Zotavení a regenerace

10. Etapy sportovního tréninku

11. Stavba sportovního tréninku – cykly

12. Tréninkový proces a jeho řízení

13. Didaktické aspekty sportovního tréninku

14. Zatěžování – principy, superkompenzace

15. Trénovanost, sportovní forma, soutěže

16. Problematika dopinku

Doporučená literatura

Dovalil, J a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.Jansa, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.Jansa, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2014.

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.

www.antidoping.cz