Antropomotorika a kineziologie

Předmět:

Kód předmětu: OB2320144
Obor: TVS
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  bakalářské
PopisAntropomotorika a kineziologie v kinantropologii. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení. Motorické učení, tělesná zdatnost, tělesná výkonnost, výkon. Motorické schopnosti – definice, struktura, biologický základ, metody rozvoje, hodnocení. Somatotypy. Funkční anatomie pohybového aparátu.

Doporučená literatura

Seznam literaturyČelikovský, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1989.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.
Měkota, K., Kovář, R. Štěpnička, J. Antropomotorika II. Praha: SPN, 1988.
Dylevský, I. Kineziologie. Praha: Alberta, 1994.
Dylevský, I. Základy funkční anatomie člověka. Praha: FTVS UK, 1996.