Zdravotní TV II

Předmět:

Kód předmětu:  O01320905
Obor:  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (jazyky)
Druh zkoušky: KZ – průběžné hodnocení
Typ studia:  prezenční
Popis:Klasifikace na základě dílčích výsledků průběžného hodnocení a aktivity při výuce.

Doporučená literatura

Seznam literaturyHošková,B., Matoušová,M.: Kapitoly z didaktiky ZTV. Praha, Karolinum 2000
Kyralová,M., Matoušová,M.: Zdravotní tělesná výchova II. Část. Praha, Onyx 1995
Hronzová,M.: Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha, Karolinum 2011(Kabelíková,K. Vávrová,M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha, Grada 1997)