SZZ – Vychovatelství – specializace TV

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Vychovatelství – specializace TV

Druh zkoušky: ústní zkouška
1.Vliv pohybových činností na fyzickou, psychickou a sociální stránku člověka v ontogenezi – pozitiva i negativa.
2.Způsob života a volný čas, problémy spojené s hypokinezí, pohybové činnosti ve volnočasových aktivitách.
3.Pojetí zdraví a pohybové činnosti (jako benefity) ve výchově ke zdraví.
4.Možnosti využití lanových center, jejich přínos v oblasti tělesné, psychické a sociální. Bezpečnostní předpisy.
5.Orientační běha jeho využití, přínos, potřeby pro orientační běh, základy práce s mapou a buzolou.
6.Hry v přírodě, jejich rozdělení a jejich význam.
7.Organizace letního tábora.
8.Význam míčových her, basketbal, házená, fotbal, volejbal, základní pravidla, herní cvičení.
9.Význam netradičních her, jejich charakteristika a pravidla ( badminton, ringo, floorbal a frisbee).
10.Záchrana tonoucího a bezpečnost při plavání.
11.Možnosti využití a význam lezení na umělých lezeckých stěnách, provozní řád a bezpečnost.
12.Organizace sportovního dne.
13.Možnosti využití cykloturistiky a její přínos.
14.Možnosti využití vodní turistiky, realizace a bezpečnost.
15.Noční hry pro děti – jejich význam a možnosti využití.
16.Hry v tělocvičně.
17.Vedení a organizace lyžařského výcviku.
18.Co je to geocaching? Možnosti využití.

Doporučená literatura

Slepičkova,I.: Sport a volný čas. Praha: Karolinum 2000
Slepičková,I,: Sport a volný čas adolescentů. Praha: UK FTVS, 2001.
Bunc,V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. TVSM. Praha: 1996, č. 7, s. 2-7.
Dvořáková,H.: Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: PedF UK 2007.
Dvořáková,H.: Základní motorika. Praha: PedF UK 2005
Neuman, J. a kol. Turistika s sporty v přírodě. Praha: Portál,2000.
Kirchner,J. Hnízdil,J. Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada, 2000.
Procházka,V. Základy horolezectví. Praha: Olympia, 1990.
Neuman,J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999.
Procházka,V. Horolezectví. Praha: Olympia, 1990.Kračmar,B. Kanoistika. Praha: Grada, 2000.
Krištofič,J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.
Skružný,Z. a kol. Florbal. Praha: Grada, 2005.
Pravidla florbalu. Praha: ČFbU, 2004.
Velenský,M. Basketbal. Praha: Grada, 1999
Kaplan,O., Buchtel,J. Didaktika volejbalu ve školní tělesné výchově. Praha: SPN, 1989.
překlad Mezinárodních pravidel volejbalu 2001-2004.
Pravidla volejbalu a beachvolejbalu. Přerov: Vyd. Taraba, 2001.
http://www.sportovnipravidla.cz