Nové formy TV III

Předmět:

Kód předmětu:  O01320255
Obor:  Učitelství pro 1. st. ZŠ – specilizace TV
Druh zkoušky: seminární práce
Typ studia:  prezenční
Popis

Předmět je zaměřen na sportovní trénink dětí a mládeže. Obsahem seminární práce je výběr talentů ve vybraném druhu sportu na základě motorických testů.

Doporučená literatura

Seznam literatury

Jansa, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha : Grada, 2010.

Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.