Teorie TK a antropomotorika I

Předmět:

Kód předmětu:  O01320147
Obor: ZŠ-TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  magisterské
Popis
Filozofická, antropologická a pedagogická východiska teorie tělesné kultury. Tělesná kultura a kultura lidstva, subsystémy TK a jejich funkce. TK a pohybová aktivita člověka, pohyb a tělesná cvičení. Systém základních pojmů TK. Zdraví, zdatnost, výkonnost, kvalita života a aktivní životní styl. Zdravotně orientovaná zdatnost. Hypokineze a její důsledky. Duševní zdatnost. Tělesná zdatnost a psychická odolnost. Kinantropologie jako vědní obor.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 20012
Přednášky