Studijní obory s výukou tělesné výchovy

Prezenční studium

 

B7507
Specializace v pedagogice – společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku a speciální pedagogiku
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7507R043
Specializace v pedagogice – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventovi vysokoškolskou kvalifikaci v širokém spektru profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Předpokládá se, že jeho prioritou je pokračování vzdělávání v navazujícím magisterském studiu učitelství tělesné výchovy. Je však plně připraven po stránce vědomostní, dovednostní, metodické i organizační k vedení zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých ve sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, ve střediscích volného času, v domovech mládeže, fitness centrech, cestovních organizacích, ve státní správě apod. Systém povinně volitelných předmětů mu umožňuje získat vyšší trenérskou, cvičitelskou aj. kvalifikaci ve vybraných tělovýchovných a sportovních aktivitách. Absolvent není kvalifikován pro učitelství tělesné výchovy.
—————————————————————————————————–
7531R001
Specializace v pedagogice – Učitelství pro mateřské školy
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7507R031
Specializace v pedagogice – Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7503T047
Učitelství pro ZŠ – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
magisterské studium
—————————————————————————————————–
7504T278
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Tělesná výchova
magisterské studium

 

Kombinované studium

7505R008
Studijní obor Vychovatelství (studium garantované KŠSP)
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7505R008
Studijní obor Vychovatelství (studium garantované ÚPRPŠ)
bakalářské stuidum
—————————————————————————————————–
7531R001
Specializace v pedagogice – Učitelství pro MŠ
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7531R001
Specializace v pedagogice – Učitelství pro MŠ – společný základ pro všechny specializace
bakalářské studium
—————————————————————————————————–
7503T047
Učitelství pro ZŠ – Učiteství pro 1. stupeň ZŠ
magisterské studium
—————————————————————————————————–
7501T010
Studijní program pedagogika – Pedagogika předškolního věku
magisterské studium
—————————————————————————————————–
[bez kódu]
Celoživotní vzdělávání – Tělesná výchova
—————————————————————————————————–
[bez kódu]
Celoživotní vzdělávání – Učitelství pro 1. stupeń ZŠ