Atletika III

Předmět:

Kód předmětu:
Obor:
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:
1. Teoretické základy atletických disciplín (biomechanika,
technika, organizace soutěží ve školncíh podmínkách):
– běhů
– startů
– skoku vysokého a dalekého
– hodu míčkem
2. Typické znaky atletického rozcvičení a zařazování atletických
prostředků do vyučovacích jednotek žáků 1.stupně, rozvoj
pohybových schopností atletickými prostředky.
3. Pravidla atletických disciplín, včetně úprav pro školní
potřeby, organizace soutěží a rozhodování.
4. Didaktika atletických disciplín, metodické postupy, uplatnění
odpovídajících postupů, metod a stylů.
5. Využití a zaměření drobných a atletických her.

Doporučená literatura

Seznam literatury