Nové formy TV II

Předmět:

Kód předmětu:  OK0620267
Obor:  Učitelství pro 1. st. ZŠ – specializace TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  kombinované
Popis

Tematické okruhy k testu z moderních gymnastických forem

 1. Aerobic (historie, definice, druhy)
 2. Fyziologický základ rozvoje dlouhodobé vytrvalosti pomocí aerobiku.
 3. Držení těla, technika cvičení v aerobiku.
 4. Základní krokové sekvence v aerobiku (definice, popis, technika, cuing).
 5. Tvorba choreografie v aerobiku s důrazem na mladší školní věk.
 6. Metody výuky aerobiku.
 7. Moderní gymnastické formy se zaměřením na rozvoj silových schopností (teoretická východiska, fyziologický základ, výběr cviků, metody rozvoje).
 8. Moderní gymnastické formy se zaměřením na rozvoj flexibility (teoretická východiska, fyziologický základ, výběr cviků, metody rozvoje).
 9. Stavba hodin moderních gymnastických forem.
 10. Věkové zákonitosti.
 11. Využití náčiní a nářadí v moderních gymnastických formách.
 12. Využití hudby v moderních gymnastických formách (hudebně-pohybové vztahy, výběr).
 13. Problematika vyučovacího procesu v moderních gymnastických formách.
 14. Soutěžní formy aerobiku.

Doporučená literatura

Seznam literaturySkopová, M., Beránková, J. Aerobik – kompletní průvodce. Praha: Grada, 2008.Velínská, L. Aerobik. Praha: ČASPV, 2004.

Toufarová, H. Aerobic s dětmi. Olomouc, Hanex, 2004.