SZZ – bc. plavání

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Plavání

Kód předmětu:
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Praktický test:
Uplavat 400m kraul
– muži 8:00
– ženy 8:30
Záchrana tonoucího
Tažení tonoucího – 200m
Lovení předmětů – 5m od sebe
Hodnocení:
splnění praktického testu
+ splnění požadavků
B2320033 Plavání III a
B2320034 Plavání IV16.6.2008

Doporučená literatura

Plavání – studijní literatura.1.Bělohlávek, J., Hofer, Z. Organizace a rozhodování plaveckých závodů. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1997. 72 s. ISBN 80-184-373-3.2.Čechovská, I. – Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008

3.Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993

4.Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003

5.Karger, P. – Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007

6.Miler, T.a kol. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007

7.Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.