Úvod do sportovního tréninku

Předmět:

Kód předmětu:  OK0620290
Obor:  Učitelství pro 1. st. ZŠ – specializace TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  kombinované
 1. Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu
 2. Sportovní výkon a jeho struktura
 3. Sportovní trénink – systém, struktura, cíle, úkoly, složky
 4. Kondiční příprava
 5. Technická příprava
 6. Taktická příprava a motorické učení
 7. Psychologická příprava
 8. Zatížení – charakteristika
 9. Zotavení a regenerace
 10. Etapy sportovního tréninku
 11. Stavba sportovního tréninku – cykly
 12. Tréninkový proces a jeho řízení
 13. Didaktické aspekty sportovního tréninku
 14. Zatěžování – principy, superkompenzace
 15. Trénovanost, sportovní forma, soutěže
 16. Problematika dopinku
 17. Základy výběru talentů
 18. Sportovní trénink dětí a mládeže

Doporučená literatura

 

Seznam literaturyDovalil, J a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.

Jansa, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha : Grada, 2010.

Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.

www.antidoping.cz

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/index.html