Nové formy TV III

Předmět:

Kód předmětu:  OK0620255
Obor:  Učitelství pro 1. st. ZŠ – specializace TV
Druh zkoušky: písemná práce
Typ studia:  kombinované
Popis

Předmět je zaměřen na sportovní trénink dětí a mládeže. Seminární práce je věnována výběru talentů ve vybraném druhu sportu pomocí motorických testů.

Doporučená literatura

Seznam literatury

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha : Grada, 2010.

Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.