SZZ – bc. sportovní hry

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Sportovní hry

Kód předmětu:
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
I. BASKETBAL
Střelba trestných hodů (2 úspěšné), vedení míče z poloviny hřiště mezi 4 metami, úspěšná střelba po dvojtaktu nebo z podkoše z pravé strany, driblink na levou metu a úspěšná střelba po dvojtaktu nebo z podkoše z levé strany, přihrávka na levou metu.
Cvičení musí být provedeno bez porušení pravidel v určeném čase.
Hodnocení celku I.:
25 vteřin – výborně
40 vteřin – velmi dobře
50 vteřin – dobře
více než 50 vteřin – nebyhovělII. VOLEJBAL

1. Vrchní čelné podání (z místa i z rozběhu)
Hodnocení:
5 podání dle úspěšnosti, umístění a techniky provedení do zón 1,6,5:
5-4 podání umístěná do zón 1,6,5 + 1x libovolně – výborně
3 podání umístěná do dvou rozdílných zón (z 1,6,5) + 1x libovolně – velmi dobře
2 podání umístěná do dvou rozdílných zón (z 1,6,5) – dobře
nesplnění výše uvedených požadavků – nevyhověl

2. Nahrávka po přihrávce (nejméně ze 3m vzdálenosti) na basketbalový koš z místa trestného hodu vysokým obloukem (cca 50 cm nad obroučku koše).
Hodnocení:
10 pokusů dle technického provedení a úspěšnosti (3 body – koš, 2 body – obroučka koše, 0 bodů – míč mimo koš, resp. obroučku, dotyk desky)
16 a více bodů – výborně
15 – 12 bodů – velmi dobře
11 – 8 bodů – dobře
7 a méně bodů – nebyhověl

3.Útočný úder (po nahrávce ze vzdálenosti 3m, bez bloku)
Hodnocení:
5 pokusů dle technického provedení a úspěšnosti:
3 pokusy úspěšné, technicky zdařilé – výborně
2 pokusy úspěšné, technicky zdařilé – velmi dobře
2 pokusy úspěšné, méně technicky zdařilé – dobře
nesplnění výše uvedených požadavků – nevyhověl

Hodnocení celku II.:
Klasifikaci provede zkoušející podle výsledků cvičení 1.,2.,3.

Celkové hodnocení praktické zkoušky SH provede zkušební komise.

16.6.2008

Doporučená literatura