Antropomotorika a kineziologie

Předmět:

Kód předmětu:
Obor: učitelství TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  magisterské
Popis

Antropomotorika a kineziologie v kinantropologii. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení,jejich strukturální,procesuální a finální stránka. Motorické učení. Tělesná zdatnost, zdravotně orientovaná zdatnost, výkon, výkonnost. Pohybové schopnosti silové,rychlostní,vytrvalostní, obratnostní.Somatotypy. Funkční anatomie pohybového aparátu.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Čelikovský, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1989.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.
Měkota, K., Kovář, R. Štěpnička, J. Antropomotorika II. Praha: SPN, 1988.
Dylevský, I. Kineziologie. Praha: Alberta, 1994.
Dylevský, I. Základy funkční anatomie člověka. Praha: FTVS UK, 1996.