Okruhy pro dovednostní minimum – atletika

Předmět: Atletika

Kód předmětu:

Obor:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Prezenční studium:
1) Technicky správné provedení prvků atletické abecedy a techniky běhu.
2) Skok vysoký – na výšce min. 95 cm (M – 115 cm) – předvedení hrubé formy flopu.
3) Skok daleký (z rozběhu) – překonání vzdálenosti min. 300 cm – dobře, 350 cm – velmi dobře, 400 cm – výborně (M – 350cm,400cm, 450cm, ) skrčným způsobem.
4) Hod míčkem (granátem 350 g) – hod do dálky z místa s dodržením správné techniky
(Ž – 17m – dobře, 20 m – velmi dobře, 25m – výborně (M – 25m, 30m, 35 m).
5) Souvislý běh (bez přechodu do chůze) 1200 m (M – 1600 m) – bez časového omezení.Kombinované studium:
Stejné jako v prezenčním studiu.
Věkové kategorii nad 30 let lze při dokonalém technickém provedení prominout výše uvedené výkonnostní limity.

Doporučená literatura

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol.. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.
JEŘÁBEK, P. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008.
KAPLAN, A. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
KOTYZA P., VILÍMOVÁ, V., LUŽA, J., MICHÁLEK, J. Základy atletické přípravy dětí mladšího školního věku. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
PRUKNEr, V. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
RŮŽIČKA Ladislav. Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: Karolinum, 1992.
VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.
VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika atletických disciplín. Brno : Pedagogická fakulta MU, 1997.
VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia 2003.