Plavání V

Předmět:

Kód předmětu: ORTV 20309
Obor:  Plavání V
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  kombinovaný CŽV
Popis1.Význam , úkoly a cíle plavání
2.Historie plavání , světový vývoj, mezinárodní federace,
plavecké soutěže
3.Historie plavání na našem území, organizace plaveckého
sportu, soutěže
4.Biomechanika plavání-hydrostatika, fyzikální vlastnosti vody,
odpor prostředí.
5.Uplatnění poznatků z hydrodynamiky v plavecké výuce i při
posuzování efektivnosti plavecké techniky.
6.Etapy plavecké přípravy – nácvik plavání podle věku.
7.Základní plavecké dovednosti- metodika.
8.Bezpečnost při plavání- výchova.
9.Bezpečnost a záchrana u vody – záchranné pomůcky.
10.Základní plavecké dovednosti – metodika.
11.Plavecké pomůcky a jejich využití v rámci různých věkových,
dovednostních a výkonnostních kategoriích.
12.Plavecká výuka dětí I.stupně ZŠ.
13.Organizace a vedení základ. plaveckého výcviku.
14.Povinnosti pedagogického doprovodu v rámci zákl.pl.výuky.
15.Sportovní plavání – etapy sportovního tréninku.
16.Problematika výběru talentů
17.Význam a obsah „ suché přípravy“ ve sportovním plavání.
18.Rozvoj silových schopností.
19.Rozvoj rychlostních schopností.
20.Rozvoj vytrvalostních schopností.
21.Význam a rozvoj obratnostních schopností, význam a rozvoj
flexibility.
22.Psychologická příprava ve sportovním plavání – plavání jako
prostředek výchovy.

Doporučená literatura

Seznam literatury

1.Plavání – studijní literatura.1.Bělohlávek, J., Hofer, Z. Organizace a rozhodování plaveckých závodů. 2. vyd. Praha :
Univerzita Karlova, 1997. 72 s. ISBN 80-184-373-3.

2.Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994

3.Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007

4.Čechovská, I. – Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008

5.Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993

6.Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003

7.Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991

8.Karger, P. – Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007

9.Miler, T.a kol. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007

10.Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů.(aktualizované)

11.Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.