Gymnastika VI

Předmět:

Kód předmětu:  ORTV20306
Obor:  Rozšiřující studium TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  celoživotní vzdělávání
Ústní zkouška z gymnastiky se skládá z jedné otázky z teorie a jedné otázky z komplexní analýzy prvků. 

Teorie

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Problematika průpravné části hodiny.
 3. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u různých věkových kategorií
 4. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 5. Motoricko funkční příprava v gymnastice
 6. Struktura hodiny gymnastiky
 7. Organizační formy v gymnastice
 8. Didaktické styly
 9. Didaktické metody
 10. Didaktické zásady
 11. Věková, zdravotní a výkonnostní hlediska při výběru prvků obtížnosti
 12. Motorické učení v gymnastice
 13. Rámcový vzdělávací program – základy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 14. Rámcový vzdělávací program – rytmické druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 15. Rámcový vzdělávací program – kondiční druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

 

Komplexní analýza prvků obtížnosti  z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, a kinematická charakteristika, popis techniky) a metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Doporučená literatura

 1. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 2. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 3. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 4. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2006.
 5. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 6. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 7. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 8. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 9. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 10. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 11. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 12. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 13. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 14. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.