Okruhy pro dovednostní minimum – gymnastika

Předmět: Gymnastika

Kód předmětu:

Obor:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Prezenční studium:Požadované dovednosti nepřesahují obsah osnov tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ.Akrobacie:
volná sestava obsahující dva libovolný kotouly vpřed, kotoul vzad, přemet stranou nebo stoj na rukou, libovolný celý obrat, taneční krok a skok.

Přeskok:
roznožka přes kozu

 

 

Doporučená literatura