Okruhy pro dovednostní minimum – plavání

Předmět: Plavání

Kód předmětu:

Obor:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Prezenční studium:
1) Zvládnutí následujících dovedností:
– plavecké dýchání
– vznášení ve vodě (floating)
– splývání
– skok do vody ze startovního bloku po hlavě
– kotoul ve vodě (překot vpřed)
2) Osvojení techniky plaveckých způsobů znak, prsa, kraul.3) Pro KZ (klasifikovaný zápočet):
na známku dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním z plaveckých způsobů
– uplavat pod vodou: ženy 10m, muži 12mna známku velmi dobře:
– uplavat 100m jedním z plaveckých způsobů do časového limitu: ženy 2:12min., muži 2:04min.
– uplavat pod vodou: ženy 13m, muži 17mna známku výborně:
– uplavat 100m jedním z plaveckých způsobů do časového limitu: ženy 2:05min., muži 1:58min.
– uplavat pod vodou: ženy 17m, muži 22mKombinované studium:
Shodné s prezenčním studiem s níže uvedenými výjimkami:
Nevyžaduje se skok do vody ze startovního bloku po hlavě
Změna v limitech a plavání pod vodou na vzdálenost pro věkovou skupinu nad 35 let:
Na známku dobře – plavání pod vodou ženy 10m, muži 12m
– uplavat 100m libovolným způsobem
Na známku velmi dobře – uplavat pod vodou ženy 12m, muži 15m,
– uplavat 100m libovolným způsobem v čase
ženy 2:22min., muži 2:14min
Na známku výborně – uplavat pod vodou ženy – 15m, muži 20m
– uplavat 100m libovolným způsobem v čase
ženy – 2:15min., muži 2:08min.

Doporučená literatura