Okruhy pro dovednostní minimum – sportovní hry

Předmět: sportovní hry

Kód předmětu:

Obor:

Učitelství pro mateřské školy

Prezenční studium, Kombinované studium:
Start na úrovni basketbalové desky vpravo u postranní čáry, dribling okolo met do středu hřiště (stanoviště 1), zastavit, vyhodit míč nad sebe, sed skrčit přednožmo, vztyk, chycení míče, pokračovat kolem met ke stojanu se třemi tenisovými míčky (stanoviště 2), po zasažení basketbalové desky druhými tenisovým míčkem se vypíná čas.Časový limit:
1 0-19s
2 19.1-22s
3 22.1-24s
4 24.1-

Pro kombinované studium budou časy upraveny.

Doporučená literatura