Okruhy ke zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium následné magisterské
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk .r. 2016/17)

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. ve šk. r. 2017/18 nebo později)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

 

Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

Učitelství pro mateřské školy -TV – studium bakalářské  (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. ve šk. r. 2017/18 nebo později)
Učitelství VPP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova – studium navazující magisterské – prezenční
Vychovatelství – specializace TV (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

Vychovatelství – specializace TV –  (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. ve šk. r. 2017/18 nebo později)

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

Tělesná výchova a sport – bc. studium – Atletika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Gymnastika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Plavání
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Sportovní hry

Okruhy pro dovednostní minimum – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – Atletika
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – Gymnastika
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – Plavání
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – Sportovní hry

 

Okruhy pro dovednostní minimum – Učitelství pro MŠ

(platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

Učitelství pro mateřské školy – atletika
Učitelství pro mateřské školy – gymnastika
Učitelství pro mateřské školy –  plavání
Učitelství pro mateřské školy – sportovní hry

Okruhy ke zkouškám

Učitelství pro mateřské školy (specializace DV, HV, VV) – prezenční bakalářské studium (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk.r.2016/17)

OB7320324 – Didaktika TV II

 

Učitelství pro mateřské školy (specializace TV) – prezenční bakalářské studium (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk.r.2016/17)

OB7320147  Pohybové dovednosti dětí II pro specializaci TV

OB7320347  Pohybové dovednosti dětí III pro specializaci TV

OB7320349  Pohybové dovednosti dětí IV pro specializaci TV

OB7320337  Didaktika TV II pro specializaci TV

OB7320338 Praxe V

 

Tělesná výchova a sport – bakalářské studium – prezenční (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk.r.2016/17)

OB2320150   Fitnes II
OB2320103   Fyziologie člověka
OB2320104   Fyziologie tělesných cvičení
OB2320121   Kurz gymnastiky
OB2320117   Kurz lyžování II
OB2320147   Moderní gymnastické formy II
OB2320141   Netradiční sportovní hry II

OB2320162   Outdoorové aktivity II
OB2320134   Plavání IV
OB2320161   Pohyb.aktivity hendikepovaných II
OB2320113   Psychologie TV

OB2320138   Sportovní hry IV
OB2320159   Sportovní masáž a regenerace II
OB2320164   Vodní sporty
OB2320106   Zdravotní TV

OB2320109   Historie a současnost tělesné kultury

OB2320125  Atletika IV.

OB2320170  Teorie a  didaktika sportu

OB2320114  Antropomotorika a kineziologie

OB2320162  Outdoorové aktivity

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (jazyky) – prezenční studium

O01320062  Didaktika TV s praxí (pro cizí jazyk)

O01320905  Zdravotní TV II

O01320906  Didaktika TV s praxí

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (DV,HV,VV) – prezenční studium

O01320043  Didaktika TV s praxí (pro HV,HV,VV)

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace TV) – prezenční studium

O01320061  Didaktika vyučování TV (pro TV)

O01320266  Nové formy TV I

O01320139  Atletika III

O01320142  Plavání III

O01320267  Nové formy TV II

O01320141  Gymnastika III

O01320145  Pohybové a sportovní hry III

O01320290  Úvod do sportovního tréninku

O01320255  Nové formy TV III

O01320146  Zdravotní TV II

O01320147  Teorie TK a antropomotorika I

O01320272  Didaktika a praxe vyučování TV

O01320148  Teorie TK a antropomotoriky II

O01320158  Průběžná reflektivní praxe z TV

 

 Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV, navaz. mgr. studium – prezenční (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

ON2320007   Didaktika gymnastiky
ON2320006   Didaktika plavání

ON2320008   Didaktika atletiky

ON2320009   Didaktika sportovních her

ON2320005   Didaktika školní TV II

ON2320010   Didaktika zdravotní TV

ON2320004  Teorie tělesné kultury

ON2320017  Metodologie diplomové práce

 

Vychovatelství – bakalářské kombinované studium  (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

OKO131234   TV a didaktika TV II

OKO131421   TV a didaktika TV I

OKO131623   TV a didaktika TV III

 

Učitelství pro mateřské školy (specializace TV) – kombinované bakalářské studium (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

OKB7320149   Teoretické základy TV pro specializaci TV

OKB7320146   Pohyb. dovednosti dětí II pro specializaci TV

OKB7320347   Pohyb.dovednosti dětí III pro specializaci TV

OKB7320349   Pohyb.dovednosti dětí IV pro specializaci TV

OKB7320337   Didaktika TV II pro specializaci TV

 

Učitelství pro mateřské školy (společný základ pro všechny specializace) – kombinované bakalářské studium (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

OKB7320217   Dovednostní minimum TV

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace TV) – kombinované magisterské studium

OK0620060   Dovednostní minimum ze všech sportů (TV)

OK0620061   Didaktika vyučování TV (pro TV)

OK0620266   Nové formy TV I

OK0620139   Atletika III

OK0620142   Plavání III

OK0620267   Nové formy TV II

OK0620141   Gymnastika  III

OK0620145   Pohybové a sportovní hry III

OK0620290   Úvod do sportovního tréninku

OK0620255   Nové formy TV III

OK0620146   Zdravotní TV II

OK0620147   Teorie tělesné kultury a antropomotoriky I

OK0620272   Didaktika a praxe vyučování TV

OK0620148   Teorie tělesné kultury a antropomotoriky II

OK0620158   Průběžná reflektivní praxe TV

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace na HV, DV, VV) – kombinované magisterské studium

OK0620133   Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově I

OK0620043   Didaktika TV s praxí (pro HV, DV, VV)

OK0620060   Dovednostní minimum ze všech sportů (TV)

 

Pedagogika předškolního věku – navazující magisterské studium (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk. r. 2016/17)

OK0520125   Současné trendy v didaktice TV

OK0520225   Pohybové aktivity v ranném dětství

 

CŽV – Rozšiřující studium TV

ORTV20101   Anatomie

ORTV20105   Dějiny tělesné kultury

ORTV20102   Fyziologie člověka

ORTV20104   Antropomotorika a kineziologie

ORTV20201   Fyziologie tělesných cvičení

ORTV20204   Psychologie TV

ORTV20202   Biomechanika

ORTV20203   Traumatologie a TV lékařství

ORTV20206   Zdravotní TV II

ORTV20301   Didaktika TV II

ORTV20304   Atletika V

ORTV20309   Plavání V

ORTV20303   Teorie tělesné kultury IV

ORTV20306   Gymnastika VI

ORTV20308   Sportovní hry VI

 

CŽV – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

OK0420314   Souborná zkouška z didaktik všech sportů