Diplomové a bakalářské práce

Zadání diplomových a bakalářských prací

Zadání vypsaného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který dané téma vypsal.

Zadání samostatného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který je předběžně srozumněn s vedením práce na zvolené téma, konečný verdikt má zásadně vedoucí katedry.

Téma i název práce musí být shodný v tištěné podobě a v SIS!

Název práce v angličtině nesmí začítnat „The“…

Zadání diplomové nebo bakalárské práce sepisuje vedoucí práce na příslušném formuláři a po schválení vedoucím katedry si originál zadání vyzvedne student proti podpisu na sekretariátu katedry v Brandýse.

Zpracování diplomových a bakalářských prací

Obecná struktura diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Zásady psaní diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Formální náležitosti DP a BP

Změna příloh Opatření děkana 12/2017, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015:

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_1_bakalarska_prace.pdf

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_3_diplomova_prace.pdf

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_2_disertacni_prace.pdf

 

Formulář pro zadání diplomové práce [stáhnout .DOC]

Formulář pro zadání bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Vypsaná témata pro rok 2016/2017

zobrazit: diplomové práce doc   bakalářské práce bach

 doc Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách v ČR (ve vybraném regionu)
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Didaktika Karate a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Didaktika výuky Aikido ve školní tělesné výchově
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Didaktika výuky Kung fu ve školní tělesné výchově
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Judo a jeho aplikace do výuky úpolů ve školní tělesné výchově
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Vztah žáků na základních školách ve vybraném regionu k pravidelné pohybové aktivitě v závislosti na zájmech jejich rodičů
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 doc Aplikace nového testu posturální stabilizace u předškolních dětí
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 doc Intenzita pohybových aktivit v MŠ
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 doc Vyučovací styly v tělesné výchově
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 doc Atletické činnosti v MŠ
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 doc Úroveň atletických dovedností dětí mladšího školního věku
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 doc Výuka atletiky na I.stupni ZŠ
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 doc Rozbor sestav ve zvoleném odvětví soutěžních forem aerobiku
PaedDr. Jana Hájková
 doc Výběr talentů ve zvoleném sportovním odvětví
PaedDr. Jana Hájková
 doc Motivace žáků ke sportu
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 doc Tělesná kultura jako součást kultury lidstva
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 doc Kompenzační cvičení a jejich využití na školách se sportovní specializací
PaedDr. Marie Hronzová
 doc Outdoorové vyučování na základních školách 
PaedDr. Marie Hronzová
 doc Zdravotně orientované cvičební programy a jejich uplatnění ve školách 
PaedDr. Marie Hronzová
 doc Analýza úspěchu srbského volejbalu na ME žen i mužů v roce 2011
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 doc Vybrané pohybové aktivity a jejich vliv na zdraví jedince 
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 doc Čeští a českoslovenští sportovci na OH
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 doc Hromadná tělovýchovná vystoupení v Československu a v Českých zemích
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 doc Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví mezi dětmi mladšího a staršího školního věku
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 doc Regionální dějiny TV a sportu
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 doc Pohybový režim žáků na 1.st. ZŠ / i na 2.st./ v konkrétních podmínkách školy
Mgr. Věra Kuhnová
 doc Školní úrazy při hodinách TV na 1. st. ZŠ /i na 2. st. /
Mgr. Věra Kuhnová
 doc Současné trendy výuky lyžování na školách
PaedDr. Otakar Mojžíš
 doc Házená ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na víceletých gymnáziích
PaedDr. Ladislav Pokorný
 doc In-line bruslení jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji.
PaedDr. Ladislav Pokorný
 doc Rozvoj základních dovedností herního charakteru u dětí mladšího školního věku
PaedDr. Ladislav Pokorný
 doc Výuka florbalu na základní škole
PaedDr. Ladislav Pokorný
 doc Rekreologie a její místo na školách
PaedDr. Ivan Přibyl
 doc Výuka orientačního běhu na základních a středních školách
PaedDr. Ivan Přibyl
 doc Dynamika tréninkových ukazatelů v rámci RTC v základní etapě plaveckého tréninku.
PaedDr. Irena Svobodová
 doc Plavecká příprava plavců otužilců.
PaedDr. Irena Svobodová