Diplomové a bakalářské práce

Zadání diplomových a bakalářských prací

Zadání vypsaného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který dané téma vypsal.

Zadání samostatného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který je předběžně srozumněn s vedením práce na zvolené téma

Název práce v angličtině nesmí začítnat „The“…

 

Zpracování diplomových a bakalářských prací

Obecná struktura diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Zásady psaní diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Formální náležitosti DP a BP

Změna příloh Opatření děkana 12/2017, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015:

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_1_bakalarska_prace.pdf

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_3_diplomova_prace.pdf

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_122017_priloha_2_disertacni_prace.pdf

 

Pro snažší průběh obhajob KTV doporučuje, aby student, který jde obhajovat svou kvalifikační práci, svázal alespoň jeden výtisk práce do kroužkové vazby a odevzdal ji budˇ svému vedoucímu práce cca 14 dní před obhajobou nebo týden před obhajobou do podatelny v Rettigově.