Předmět: Fitnes II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Fitness II

Kód předmětu: OB2320150
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: Prezenční Bakalářské
1. Diagnostika pohybového aparátu ve fitness, celostní přístup.
2. Svalové dysbalance.
3. Výživa pro různé skupiny cvičenců.
4. Aerobní trénink ve fitness.
5. Posilovací a protahovací programy pro jednotlivé svalové partie
– pletenec ramenní, prsní svaly
– svalstvo paží
– břišní svaly
– zádové svaly
– svalstvo dolních končetin
6. Tvorba programů ve fitness pro různé věkové a výkonnostní kategorie.
7. Zdravotní aspekty fitness.
8. Regenerace a kompenzace ve fitness.
9. Psychologické aspekty fitness.

Doporučená literatura

Dostálová, I., Miklánková, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.Dostálová, I. Gaul Aláčová, P. Vyšetřování svalového aparátu. Olomouc: Hanex, 2006.Krištofič, J. Gymnastické posilování, Praha: UK FTVS, 2014.Petr, M., Šťastný, P. Funkční silový trénink. Praha: UK FTVS, 2012.

Skopová, M., Zítko, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

Stackeová, D. Fitness. Metodika cvičení ve fitness centrech. Praha: Karolinum, 2004.

Stackeová, D. Fitness programy – teorie a praxe. Praha: Galén, 2012.

Tlapák, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 2003.