Předmět: Fyziologie člověka

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Fyziologie člověka

Kód předmětu: B2320003
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
1) Zákonitosti činnosti lidského organismu
2) Vztah organismu ke změnám vnitřního a vnějšího prostředí
3) Fyziologické děje na buněčné a tkáňové úrovni
4) Fyziologie krve
5) Fyziologie svalové činnosti
6) Fyziologie kardiovaskulárního systému
7) Fyziologie dýchacího systému
8) Fyziologie trávicího systému
9) Fyziologie vylučovacího systému
10) Fyziologie nervového systému
11) Fyziologie endokrinních žláz
12) Fyziologie ostatních vniřních orgánů
13) Zvláštnosti fyziologie člověka různých věkových kategorií
14) Problematika výživy

Doporučená literatura

Seliger, V., Vinařský, K. (1992) Fyziologie člověka I-II. Praha: UK
Semiginovský, B. (1990) Praktická cvičení ze základní fyziologie člověka. Praha: SPN