Předmět: Kurz gymnastiky

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Kurz gymnastiky

Kód předmětu: OB2320121
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: Prezenční Bakalářské
ZKOUŠKA Z GYMNASTIKY Teorie gymnastiky

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u dětí mladšího školního věku.
 5. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 6. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 7. Didaktické aspekty gymnastiky – organizační formy, didaktické styly a zásady.
 8. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Základní gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 11. Rytmická gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 12. Sportovní gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 13. Sportovní druhy gymnastiky – základní pravidla.
 14. Historie gymnastiky.

 

Technika a metodika gymnastických činností

Komplexní analýza: z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, dynamická a kinematická charakteristika, popis techniky) a metodiky (průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Jedna otázka je z oblasti teorie gymnastiky, druhá z techniky a metodiky gymnastických činností.

 

 

Literatura:

 1. Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
 1. Appelt, K., Libra, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.
 2. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 3. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 4. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 5. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 6. Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha, Karolinum, 2017.
 7. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 1. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 1. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 2. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 3. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 4. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 5. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 6. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 7. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 8. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/uvod.php