Předmět: Kurz lyžování II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Kurz lyžování II

Kód předmětu: B2320017
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky:
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)

Doporučená literatura