Předmět: Moderní gymnastické formy II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Moderní gymnastické formy II

Kód předmětu: OB2320147
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky:  ústní
Typ studia: prezenční
Okruhy k ústní zkoušce z předmětu Moderní gymnastické formy (B2320147) – 2. semestr

 1. Problematika držení těla, způsoby zjišťování držení těla, nejčastější odchylky, svalové testy.
 2. Technika cvičení bez náčiní, s náčiním a na nářadí (používaných v MGF).
 3. MGF se zaměřením na rozvoj flexibility – druhy, metody, výběr cviků.
 4. MGF se zaměřením na stimulaci silových schopností – druhy, metody, výběr cviků.
 5. MGF se zaměřením na stimulaci vytrvalostních schopností – druhy, metody, výběr cviků.
 6. Aerobic – definice, druhy,fyziologický základ, krokové sekvence (název, popis, technika cvičení, cuing).
 7. Problematika choreografie v aerobiku (tvorba, metody nácviku).
 8. Hudebně pohybové vztahy v MGF (výběr hudby, hudební zákonitosti).
 9. Věkové zvláštnosti v MGF.
 10. Zdravotní aspekty hodin MGF.
 11. Didaktické aspekty hodin MGF (stavba hodin, zásady, styly)

Doporučená literatura

Dostálová, I., Miklánková, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.Dostálová, I. Gaul Aláčová, P. Vyšetřování svalového aparátu. Olomouc: Hanex, 2006.Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Skopová, M., Zítko, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

Skopová, M., Beránková, J. Aerobik – kompletní průvodce. Praha: Grada, 2008.

Velínská, L. Aerobik. Praha: ČASPV, 2004.