Předmět: Netradiční sportovní hry II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Netradiční sportovní hry II

Kód předmětu: B2320041
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní + praktická zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Dovednostní test s obsahem základních herních činností jednotlivce.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
Pravidla florbalu.
Systematika florbalu:
herní činnosti jednotlivce
herní kombinace
herní systémy
Sportovní trénink florbalového družstva.
Florbal ve školní tělesné výchově.

Doporučená literatura

Skružný,Z. Florbal. Praha: Grada 2005.
Zlatník,D. Florbalový trénink v praxi. praha: Česká florbalová unie.2004.
Zlatník,D. Florbal – učebnice pro trenéry. Praha: Česká obec sokolská. 2001.