Studenti se speciálními potřebami

 

Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra tělesné výchovy nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami.

Kontaktní osobou je Mgr. Věra Kuhnová, kontakt naleznete na našich webových stránkách (viz. členové).