Předmět: Outdoorové aktivity II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Outdoorové aktivity II

Kód předmětu: B2320063
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní + praktická zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Druh zkoušky: písemný test + praktická zkouška

Test

a/ z pravidel orientačního běhu
b/ ze znalostí o turistických mapách
c/ z pravidel lezení na umělé stěně

P r a k t i c k á z k o u š k a z lezení na umělé stěně

Doporučená literatura

Pravidla orientačního běhu. Praha: ČSOB, 2006
Neuman,J.a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál,2000