Předmět: Plavání IV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Plavání IV

Kód předmětu: OB2320134
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky:  ústní
Typ studia: prezenční
1.Význam , úkoly a cíle plavání
2.Historie plavání , světový vývoj, mezinárodní federace, plavecké soutěže
3.Historie plavání na našem území, organizace plaveckého sportu, soutěže
4.Biomechanika plavání-hydrostatika, fyzikální vlastnosti vody, odpor prostředí.
5.Uplatnění poznatků z hydrodynamiky v plavecké výuce i při posuzování efektivnosti plavecké techniky
6.Etapy plavecké přípravy – nácvik plavání podle věku
7.Základní plavecké dovednosti- metodika
8.Bezpečnost při plavání- výchova
9.Plavecké pomůcky a jejich využití v rámci různých věkových, dovednostních a výkonnostních kategoriích
10. Sportovní plavání – etapy sportovního tréninku
11. Problematika výběru talentů
12. Význam a obsah „ suché přípravy“ ve sportovním plavání
13. Rozvoj silových schopností
14. Rozvoj rychlostních schopností
15. Rozvoj vytrvalostních schopností
16. Význam a rozvoj obratnostních schopností, význam a rozvoj flexibility
17. Psychologická příprava ve sportovním plavání – plavání jako prostředek výchovy
18. Organizace a řízení sportovního tréninku-role trenéra, plánování, evidence
19. Zatěžování – zatížení
20. Zotavení, regenerace, soutěže – systém příprava, taktika16.6.2008

Doporučená literatura

Doporučená literatura:
Hoch,M.a kolektiv.Plavání–teorie a didaktika. Praha: SNP 1983.
Hoch, M. a kolektiv: Plavání – teorie a didaktika. Praha, SNP 1983
Hofer, Z. a kolektiv: Technika plaveckých způsobů. Praha ,UK 2000
Čechovská,I – Miler, T.: Plavání. Grada Publishing, spol. s r.o., 2001
Miler, T.: Záchranář- bezpečnost a záchrana u vody. Praha, VZS ČČK 1999
Pravidla plavání a dálkového plavání – platná od 1.9.2002. ČSPST