Předmět: Pohyb.aktivity hendikepovaných II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Pohyb.aktivity hendikepovaných II

Kód předmětu: B2320061
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky:
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)

Doporučená literatura