Předmět: Psychologie TV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Psychologie TV

Kód předmětu: B2320013
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky:
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)

Doporučená literatura