Předmět: Sportovní hry IV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Sportovní hry IV

Kód předmětu: B2320038
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: písemný test + praktická zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Pravidla sportovních her: badminton,tenis,korfbal,frisbee,ringo,lakros,nohejbal,hokejbal, squash,malé formy fotbalu. Základní útočné a obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Řízení a rozhodování v těchto hrách, signalizace. Praktický dovednostní test z herních činností jednotlivce ve vybraných sportovních hrách.

Doporučená literatura

Bartoň,B. a kol.Kapitoly z teorie a didaktiky vybraných sportovních her. Praha: PedF UK, 1994. Kol.autorů. Mladé sporty. Praha: ASPV, 1999. Stibitz,F. Informace o méně známých sportovních hrách. Malá encyklopedie sportovních her. Praha: UK, 1992