Předmět: Sportovní masáž a regenerace II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Sportovní masáž a regenerace II

Kód předmětu: B2320059
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: písemný test + praktická zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Písemný test: Teorie sportovní masáže. Kontraindikace. Pomocné masážní prostředky.Účinky masáže. Masáž odstraňující únavu, pohotovostní masáž a přípravná masáž. Automasáž. Tejpování. Základy fyzikálních terapií. Hygiena masérské práce. Praktická zkouška: Zvládnutí masáže odstraňující únavu na vylosované části lidského těla.

Doporučená literatura

Kvapilík,J. Masáž pro každého. Praha: Olympia, 1991 Kvapilík,J. Teorie a didaktika sportovní masáže. Praha: UK,1992 Martínek,M. Taping – prevence úrazů. Praha: ČSTV,1991
Miller,M.a kol.Učební texty masáže a regenerace.Praha:MILLS,1991 Sedmík,J.Masáže.Praha: Svoboda,1995