Předmět: Zdravotní TV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Zdravotní TV

Kód předmětu: OB2320106
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška (+písemný test v případě velkého počtu přihlášených)
Typ studia: bakalářské
Okruky otázek ke zkoušce:
1) Historie ZTV
2) ZTV v systému TK
3) Zdravotní skupiny a jejich charakteristika
4) Vyučovací jednotka ZTV
5) Organizační formy ZTV, ZTV v rámci společenských organizací
6) Skupiny zdravotního oslabení
7) Didaktické zásady v ZTV
8) Způsoby hodnocení v ZTV, funkční a pedagogická diagnostika
9) Somatometrická měření
10) Somatografická měření
11) Somatoskopická měření
12) Hodnocení tepové, dechové frekvence, vývoje, únavy
13) Oslabení podpůrněpohybového aparátu – páteř
14) Oslabení podpůrněpohybového aparátu
15) Využití náčiní nářadí, pomůcek při cvičení
16) Základní polohy – specifikace a posloupnost
17) Netradiční formy a metody v ZTV, využití improvizovaného nářadí a náčiní, domácí cvičení
18) Chůze správná a patologická – př.
19) Charakteristika a zvláštnosti věkových období a vhodná pohybová aktivita
20) Konkrétní příklady speciálního cvičení
21) Zdavotně postižení jedinci, plavání ve ZTV

Doporučená literatura

Hošková,B., Matoušová,M.: Kapitoly z didaktiky ZTV. Praha, Karolinum 2000
Kyralová,M., Matoušová,M.: Zdravotní tělesná výchova II. Část. Praha, Onyx 1995
Hronzová,M.: Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha, Karolinum 2011 (Kabelíková,K. Vávrová,M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha, Grada 1997)

Srdečný, V.: Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha, SPN 1977

Pernicová, H.: Zdravotní tělesná výchova.Praha,  Fortuna 1993