Předmět: Atletika III

Předmět: Atletika III – Okruhy ke zkouškám

Kód předmětu:

01320139

Obor:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV

Druh zkoušky:

ústní zkouška

Typ studia:

(nezvoleno) (nezvoleno)

1. Teoretické základy atletických disciplín (biomechanika,
technika, organizace soutěží ve školncíh podmínkách):
– běhů
– startů
– skoku vysokého a dalekého
– hodu míčkem
2. Typické znaky atletického rozcvičení a zařazování atletických
prostředků do vyučovacích jednotek žáků 1.stupně, rozvoj
pohybových schopností atletickými prostředky.
3. Pravidla atletických disciplín, včetně úprav pro školní
potřeby, organizace soutěží a rozhodování.
4. Didaktika atletických disciplín, metodické postupy, uplatnění
odpovídajících postupů, metod a stylů.
5. Využití a zaměření drobných a atletických her.

Doporučená literatura

Válková,H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex,1992.
Vindušková,J.,Kaplan,A., Metelková,T. Atletika. Praha: Svoboda,
1998.
Růžička,L. Didaktika atletiky pro studijící učitelství
základních škol. Praha: UK, 1992.
Růžička,L. Atletika v ČASPV. Praha: ČASPV, 2004.
Bartůněk,D., Kaplan,A., Neumann,J. Skáčeme, běháme a hrajeme si
na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.
Perič,T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada, 2004.
Pravidla atletiky. Olympia, 2006.
Časopis TVSM
www.atletika.cz
Dostál,E.,Velebil,V. Didaktika školní atletiky. Praha: UK,1991.