Předmět: Plavání III

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Plavání III

Kód předmětu: OO1320142
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: prezenční
Okruhy otázek ke zkoušce z teorie a didaktiky plavání
1. Plavání jako celoživotní aktivita
2. Současná plavecká výuka s ohledem na bazénové podmínky
3. Bezpečnost a záchrana u vody – záchranné pomůcky
4. Základní plavecké dovednosti
5. Plavecká výuka dětí I.stupně ZŠ – pokyny pro rodiče
6. Organizace a vedení základ. plaveckého výcviku – bezpečnost.
7. Plavecké pomůcky – druhy a jejich využití
8. Povinnosti pedagogického doprovodu v rámci zákl. pl. výuky
9. Kondiční činnosti ve vodě – jejich smysl a význam
10.Plavecké pomůcky a potřeby určené pro kondiční plaváníPo vylosování jedné z výše uvedených otázek si student vylosuje ještě jednu otázku, jejímž obsahem je popis současného pojetí techniky jednoho z plaveckých způsobů (motýlek, znak, prsa, kraul) včetně startu a obrátky v souladu s platnými pravidly plavání.

Doporučená literatura

Doporučená literatura:
Hoch,M.a kolektiv.Plavání–teorie a didaktika. Praha: SNP 1983.
Hofer,Z.a kolektiv. Technika plaveckých způsobů.Praha:UK 2000.
Čechovská,I., Miler,T. Plavání.Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001.
Miler,T. Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK
1999.
Pravidla plavání a dálkového plavání – platná od 1.9.2002. ČSPST