Předmět: Pohybové a sportovní hry III

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Pohybové a sportovní hry III

Kód předmětu: 01320145
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)

Doporučená literatura