Předmět: Zdravotní TV II

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Zdravotní TV II

Kód předmětu: 01320146
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: prezenční, magisterské
1) Bezpečnostní a hygienické předpisy, úrazová zábrana v ZTV
2) Cíle a úkoly ZTV
3) Historický vývoj ZTV ve vztahu k TV a k lékařským oborům
4) Vzájemné vztahy TV,ZTV a LTV, zdravotní skupiny
5) Stavba, obsah a vedení cvičební jednotky ZTV
6) Organizační formy ZTV, ZTV v rámci společenských organizací
7) Didaktické zásady v ZTV
8) Způsoby hodnocení v ZTV, funkční a pedagogická diagnostika
9) Správné a vadné držení těla, podíl svalových skupin na držení těla
10) Chyby při cvičení a jak se jim vyvarovat
11) Význam a způsoby protahování svalů
12) Význam a způsoby posilování svalů
13) Cvičení rovnovážná a koordinační
14) Cvičení dechová a relaxační
15) Využití náčiní v ZTV
16) Možnosti cvičení na nářadí v ZTV
17) Netradiční formy a metody v ZTV, využití improvizovaného nářadí a náčiní, domácí cvičení
18) Možnosti zařazení a využití jednotlivých sportů v ZTV
19) Charakteristika a zvláštnosti věkových období a vhodná pohybová aktivita
20) Cvičení při poruchách a oslabení pohybového aparátu (VDT, zkřížené syndromy, vady DK)
21) Cvičení při poruchách a oslabení respiračního aparátu
22) Cvičení při poruchách a oslabení kardiovaskulárního aparátu
23) Cvičení při poruchách nervového aparátu
24) ZTV u dětí trpících psychickými poruchami
25) Cvičení při poruchách metabolismu a zažívacího traktu
26) ZTV dětí smyslově postižených

Doporučená literatura

Hošková,B., Matoušová,M.: Kapitoly z didaktiky ZTV. Praha, Karolinum 2000
Kyralová,M., Matoušová,M.: Zdravotní tělesná výchova II. Část. Praha, Onyx 1995
Hronzová,M.: Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha, Karolinum 2011(Kabelíková,K. Vávrová,M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha, Grada 1997)